Je kunt nu de applicaties zien die Setapp voor de iPhone heeft (2024)

Je kunt nu de applicaties zien die Setapp voor de iPhone heeft (1)

Setapp is een bijzondere optie geworden om te kunnen Download veilig een team van applicaties. In april is er al een bèta-lancering gedaan om deze later te kunnen draaien. Tegenwoordig kent u al de applicaties die Setapp voor de iPhone heeft.

Binnen dit platform tussen te bezichtigen 200 reeds bekende en populaire applicaties op macOS, met een lijst die we in de volgende regels zullen weergeven, waarvan sommige bekend en populair zijn bij gebruikers.

Wat is SetApp?

Dit platform wordt beschreven als een wonder, het wordt erkend als de alternatieve winkel voor de App Store. Je hebt volledige toegang tot een selectie Mac-, web- en iOS-apps met een maandelijks abonnement, hoewel er een proefversie voor een week is. Het wordt beschreven als een set productiviteitstools of een softwaredienst die tot doel heeft snelle oplossingen te creëren op verschillende problemen op uw Mac, of los taken op Mac of iPhone zeer snel en resoluut op.

Setapp zou de eerste tool zijn die met de App Store zou concurreren en op hetzelfde terrein zou concurreren. Het werd jaren geleden gelanceerd via MacPaw, na de aankondiging van de lancering en met geweldig nieuws in iOS afgeleid van Europese regelgeving. Met dit initiatief was het de bedoeling om te concurreren met de besten, maar Alt Store liep voorop. Hoewel het niet kan worden vergeleken in termen van het aantal inhoud, kan Setapp bogen op een bredere en meer erkende verzameling applicaties.

Je kunt nu de applicaties zien die Setapp voor de iPhone heeft (2)

Hoe verloopt het installatieproces van Setapp?

De installatie is eenvoudig, maar de manier waarop het wordt gedownload blijkt verschrikkelijk. Je moet toegang hebben tot internet, zoek naar de installatiebox en ga verder met downloaden. Om het te downloaden heb je een abonnement nodig, dat tussen de 11,48 euro per maand kost, waarbij geen verhoging wordt verwacht. Bestaat een proefweek om het gebruik ervan te leren. Het goede eraan is dat het geen reclame of microbetalingen bevat en met de garantie dat er in de loop van de tijd nieuwe apps zullen worden toegevoegd zonder dat de prijzen stijgen.

Eenmaal geïnstalleerd U krijgt toegang tot de mobiele instellingen en autoriseert de winkel. U moet terugkeren naar de browser en doorgaan naar “App store installeren”, waarmee u bevestigt dat u deze wilt installeren. U logt in met het geregistreerde account en kunt nu doorgaan met het zoeken naar applicaties om deze te downloaden.

Om te downloaden moet u Setapp hiervoor autoriseren. Het is een proces dat afhangt van meerdere stappen en met enige vertraging in de tijd, iets waar ze Apple de schuld van geven. Ze kunnen zijn zie apps voor Mac+iOS, maar bij sommige functies zijn er nog steeds enkele beperkte en enigszins verwarrende ideeën, aangezien sommige applicaties voor Mac zijn en andere voor hun iOS-versies. Maar Setapp Mobile is anders, omdat het zichzelf vestigt als een formele winkel.

Welke toepassingen kunnen we vinden in Setapp?

Er zijn weinig toepassingen geïmplementeerd, maar beetje bij beetje maakt ruimte voor tal van functionaliteiten voor haar gebruikers. In eerste instantie lijkt het misschien dat er geen persoonlijke en functionele apps zijn, maar als je ze onderzoekt, kun je van sommige profiteren vanwege hun aanpassingsvermogen aan de gebruiker. Enkele van deze opmerkelijke toepassingen zijn:

 • Graaf Eend
 • Snapmotion
 • Foto'sHerleven
 • Rakettypist
 • Dropshare
 • Kosten
 • eland
 • BusyCal
 • ONDERZOEK
 • Gefocust werk
 • Wees geconcentreerd
 • Wolkenoverzicht
 • Kanttekeningen
 • Geweldige gewoonten
 • Elephas
 • GetSound
 • PDF zoeken
 • SQL Pro Studio
 • Taakheat
 • Gevolmachtigde
 • Uitgaven
 • Mindr
 • MonAI
 • Optiek
 • Lijst met dingen
 • Gebruik
 • DoCast
 • Advertentievergrendeling
 • Wis VPN
 • CleanMy®Phone
 • Gebruiken

Je kunt nu de applicaties zien die Setapp voor de iPhone heeft (3)

De voordelen van Setapp

Het goede aan Setapp is dat U betaalt niet voor elk van deze aanvragen afzonderlijk. Je kunt er allemaal van genieten met een abonnement op het platform, wat een uitstekende manier is om geld te besparen op de functies ervan.

Om ons een idee te geven: de eenvoud downloaden en ze bombarderen u niet met vervelende advertenties, trackingverzoeken of premiumfuncties. Het omvat de vrijheid om geen captcha in te vullen of één abonnement per maand te nemen.

Setapp heeft een aantal apps zoals Teleprompter-app, Spark Mail, Vidcap of Olysses die worden gebruikt voor iOS-versies, maar kunnen niet worden gedownload Stel app mobiel in. Het heeft in dit opzicht enkele nadelen, maar wordt zeer positief beoordeeld vanwege de goede toepassingen.

Deze toepassingen zijn ontworpen met vindingrijkheid en eenvoud. Ze zijn niet essentieel, maar ze zijn ontworpen om productiviteit te bieden aan degenen die het nodig hebben. Dat zijn ze helemaal eenvoudig, goed ontworpen en functioneel, met praktische antwoorden, omdat ze moeten doen wat ze moeten doen, zonder het grootste gewicht.

Dit platform, zoals we al hebben vermeld, Het is een van de alternatieve winkels voor de App Store, met de mogelijkheid om het geweldige macOS te ondersteunen. Het heeft toepassingen die van groot belang zijn, prioriteit hebben voor sommige gebruikers en geverifieerd zijn, zoals onder andere CleanMyMac, CleanShot of Bartender. We moeten nog een seizoen wachten voordat het wat aan gewicht wint onder zijn gebruikers en zijn functies leuk vindt.


Je kunt nu de applicaties zien die Setapp voor de iPhone heeft (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5397

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.